VALTUUSTOALOITTEESTA APUA NUORILLE

Julkaistu Turun Seutusanomissa 3.12.2020

Maskussa oli vuonna 2016 7-15 -vuotiaiden osuus 13,7 % ja Varsinais-Suomessa 9,4 %, kun taas 16–24 -vuotiaiden osuus oli Maskussa 7,8 % ja V-S: ssa 10,5 %. Vaikka tulevaisuuden ennusteissa on tuotu esille ikäihmisten määrän nousu kunnassamme, ei nuoria ja nuorten perheitä voida unohtaa. Varsinaisia nuorisotyöhön nimettyjä henkilöitä kunnastamme löytyy yksi, nimikkeeltään nuorisotyön koordinaattori. Lisäksi kunta jakaa muiden Akselikuntien kanssa etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan palvelut (1/3-osa/kunta). Maskussa on tehty investointeja lapsiperheisiin mm. kunnostamalla kouluja ja päiväkoteja. Kun ne nyt ovat kunnossa, on aika resurssoida lapsiperheiden ja nuorten palveluihin.

Maskun SDP:n valtuustoryhmä teki 24.2.2020 valtuustoaloitteen, jolla pyrittiin saamaan lisää resursseja kunnan nuorisotoimeen. Huoli kunnan nuorisotoimen resursseista on yhteinen varmasti monella kuntalaisella. Viimeaikaiset tilastot ja tutkimukset osoittavat, että perheemme tarvitsevat tukea nuorten kasvattamisessa. Nuorten tukeminen pitäisi aloittaa jo varhaisessa vaiheessa ennakkoon eikä vasta sitten, kun on jo myöhäistä. Mikään muu julkinen investointi ei tuota niin hyvin kuin lapsiin ja nuoriin investoiminen. Oikea-aikaiset ja laadukkaat peruspalvelut yhdessä ehkäisevän lastensuojelun kanssa, tuottavat hyvinvointia ja säästävät kunnan varoja. Maskussa tarvitaan nyt toimia, jotka siirtävät lastensuojelun ja nuorten palveluiden painopistettä korjaavista toimenpiteistä ennaltaehkäisyn suuntaan. 

Kuntamme hyvinvointilautakunta käsitteli valtuustoaloitetta kesäkuussa ja totesi, että nuorisopalvelujen lisäresurssointiin tulee panostaa, jotta ennaltaehkäisevää työtä voidaan tehdä laaja-alaisesti sekä esitti edelleen kunnanhallitukselle, että nuorisopalveluihin varattaisiin määrärahat yhden täysipäiväisen työntekijän palkkaamiseksi vuoden 2021 alusta. Kunnanhallituksen käsittelyssä olevassa talousarviossa resursseihin on varattu alustavasti em. määräraha. Nyt sopii toivoa, että kunnanvaltuusto hyväksyy 7.12. kokouksessaan lisäresurssoinnin. 

Yhden nuorisotyöntekijän lisäksi kuntamme sai AVIn kautta määrärahaa koulunuorisotyöntekijän palkkaamiseksi sekä lisäresurssia Akseli-alueen kuntien toisen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseksi.

Koska resurssiemme valuvika ei yksin riitä ongelmanuorten ja heidän perheidensä tukemiseen, kutsun tähän työhön lasten ja nuorten vanhemmat. Yhdessä voimme tukea nuoria heidän kasvupolullaan aikuiseksi.

Maija Salo puheenjohtaja Maskun kunnanvaltuusto

Kommentit

Jätä kommentti