MYYNTILISTALLA TERVEYSKESKUS JA LUUKAN PALVELUTALO

Yleinen

Kirjoitus on julkaistu Turun Seutusanomissa 7.2.2019.

 

Maskun kunnanvaltuusto asetti vuoden 2018 talousarviokäsittelyssään kiinteistötoimelle tavoitteeksi luopua kiinteistöistä, joilla on vähäinen merkitys peruspalvelujen tuottamiselle. Valtuuston ohjaus perustui pitkälti kunnan suuren kiinteistömassan peruskorjaustarpeisiin ja siitä johtuvien kustannusten alasajoon.

Kunnanhallitus käsitteli ja hyväksyi 12.2.2018 kiinteistöjen ryhmittelyn, teknisen lautakunnan tammikuussa tekemän selvityksen mukaisesti. Tämän jälkeen lautakunnat saivat esittää mielipiteensä asiaan.

Kunnanhallitus käsitteli 28.5. kokouksessaan listaa ns. realisoitavista rakennuksista. Aiemman kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan päätöksen mukaan kyse oli valmisteluun ryhtymisestä, niistä kunnan kiinteistöistä, joilla on vähäinen merkitys kunnan peruspalvelujen tuottamisessa. Näiden rakennusten käytöstä ja omistuksesta kunta voi luopua, koska niitä ei katsota tärkeiksi, jolloin ne voidaan myydä. Myös vuokratut ja vajaassa käytössä olevat sekä huonokuntoiset rakennukset, joihin kunta ei tule investoimaan, myydään tai puretaan.

Päätöksen tekeminen ei viime toukokuun kunnanhallituksessa ollut helppo.  Asiasta äänestettiin kahdesti. SDP:n ja vihreiden edustajat halusivat asian uudelleen valmisteluun, koska mm. tiedot rakennusten kustannuksista, käyttöasteista ja peruskorjaustarpeista olivat puutteelliset eikä kuntalaisia oltu kuultu ennen päätöksentekoa. Kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten edustajat kannattivat osittain kunnanjohtajan esitystä ja esittivät kylätalojen poistamista listalta.

Kunnanhallituksen äänestyspäätöksen mukaan valmisteluun myynti-/ purkulistalle menivät osittain kunnan omistamat ja vuokraamat asunnot, Luukkaan palvelutalo, terveyskeskus, Muuntaja Myllymäellä, Pihlajamäen suuli ja vanha vesilaitos.

Kunnanhallitus käsitteli 28.1. kokouksessaan asiantuntijayhteisön käyttämistä Maskun terveyskeskuksen ja Luukaan palvelutalon myynnissä. Perusteena ulkopuolisen toimijan käyttämisessä oli mainittu, ettei kunnalla ole osaamista tällaisten kohteiden realisoinnista. Asiasta tehtiin kaksi esitystä, joista toinen oli asian palauttaminen uudelleen valmisteluun mm. kuntoarvioiden teettämisen ja ruokahuollon palvelujen selvittämisen vuoksi. Uudelleen valmisteluun tehty esitys sai yksimielisen kannatuksen kunnanhallituksen jäseniltä. Jään odottamaan mielenkiinnolla, miten hyvin viranhaltijamme valmistelevat tulevia esityksiään näiden kahden kiinteistön myynnin suhteen.

Kunnanvaltuuston lähtökohtana peruskorjausselvityksen tekemiselle ei ollut pelkästään rakennusten myynti, vaan myös selvittää mitä peruspalveluja kunta tuottaa. Sitä kautta poistolista voisi olla toisen näköinen. Uusi Kuntalaki ja tuleva sote- ja maakuntauudistus lisäävät kunnan tehtäviä ennaltaehkäisevien hyvinvointipalvelujen koordinoijana ja kenties tuottajana. Miten tämä asia Maskussa ja muissa Suomen kunnissa aiotaan tehdä, jos kaikki kunnan kiinteistöt myydään ja keskitetään toiminnat ainoastaan ydinkeskustojen alueille? Ilman toimivaa julkisten liikennettä, nuo ennaltaehkäisevät hyvinvointipalvelut ovat vain sanahelinää. Miten käy terveyskeskus- ja vanhusten palvelutalojen vuokrien, kun omistaja on joku muu kuin kunta?

 

Maija Salo

puheenjohtaja

Maksun kunnanvaltuusto