TAVOITTEEKSI LÄHINEUVOLA

Julkaistu Turun Seutusanomissa 3.9.2020

Maskun kunta visioi olevansa vuoteen 2028 mennessä lapsiystävällinen kunta. Paljon on lapsiperheiden palveluita parannettu, varsinkin varhaiskasvatuksen ja opetuspalvelujen saralla.

Strategian määräaika täyttyy kahden valtuustokauden sisällä, joten vielä on aikaa kehittää tuota visiomme tavoitetta.

Lapsiperheiden yhdeksi tukimuodoksi lisäisin varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden lisäksi monipuoliset neuvolapalvelu. Perhe tarvitsee ennen lapsen syntymää lähitukea ja turvaa sekä perhesuunnitteluneuvontaa. Lapsen varttuessa tukimuoto perheelle muuttaa muotoaan nuorten saamiin palveluihin saakka. Maskussa neuvolapalveluita perheille tarjoaa Perusturvakuntayhtymä Akseli tällä hetkellä. Millaisia palveluita saamme tulevaisuudessa sote-uudistuksen vyöryessä maakunnan syliin?

Perusturvakuntayhtymä Akseli päätti lopettaa Lemun lähineuvolapisteen siten, että sen palvelut päättyvät tämän vuoden lopussa. Askaisten ja Lemun vanhempien palvelut siirtyvät kuntayhtymän muihin toimipisteisiin. Päätös sai Lemun ja Askaisten perheissä kiukkua ja pettyneitä vastalauseita. Palvelut olivat lähellä, mutta toisaalta haavoittuvat, vähäisen henkilökuntamäärän vuoksi. Kun kunta tavoittelee lapsiystävällisen kunnan tulevaisuutta, olisi ollut paikallaan kuulla lapsiperheitä tulevasta muutoksesta yhdessä Sote-Akselin edustajien kanssa.

Tulevan sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja samalla on tarkoitus myös turvata lähipalveluperiaate lainsäädännöllä. Alustavien suunnitelmien mukaan sote-maakunta tulisi vuokraamaan kunnilta niiden omistamat sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilat siirtymäajaksi (3 vuotta ja 1 vuoden optio). Tämä tarkoittaisi toteutuessaan sitä, että neuvolatoiminnat säilyisivät Maskussa ainakin tuon ajan, mikäli kunnalla on kiinteistöjä, joissa neuvolapalveluja voidaan tuottaa. Nähtäväksi jää, millaiseen lopputulokseen me kunnan päättäjät pääsemme kunnan kiinteistömassaa realisoitaessa. Myydäänkö terveyskeskus vai säilytämmekö sen lähineuvolana?

Maija Salo

puheenjohtaja

Maskun kunnanvaltuusto

Kommentit

Jätä kommentti