SOMEN SEKOITTAMA SOPPA

(Julkaistu Turun Seutusanomissa 15.4.2021)

Sosiaalinen media (some) tuo päättäjät lähemmäksi kuntalaisia, mutta on väärin käytettynä vaarallinen päätöksentekijöille. Se tieto, mitä someen lataamme, tulisi olla harkittua ja totuudenmukaista silloin, kun sen lataa kuntapäättäjä.

Törmäsin ikävään yllätykseen hiljakkoin paikallisella some-kanavallamme, jossa kirjoituksen aloittajana toimiva kuntapäättäjä oli vahvasti sitä mieltä, että Lemun Urheilutaloa ja muita hyvinvointitoimialan tiloja ollaan purkamassa. Keskusteluketjussa oltiin osin purkamisen kannalla ja osin säilyttämisen kannalla. Merkillisintä asiassa oli se, että rakennusten purkamisesta ei ole tehty minkäänlaisia päätöksiä. Saiko purkamishuhu tuulta purjeisiinsa kunnanhallituksen käynnistämästä hyvinvointitilojen tarveselvityksestä, josta on kannanottoja pyydetty jo viime vuodesta lähtien eri käyttäjäryhmiltä? Vai oliko kyseessä tahallinen some-keskustelun herättäminen, jossa haluttiin nostaa omaa profiilia tulevia kuntavaaleja kohtaan? On kuntalaisten huijaamista, jollei some-keskusteluun osallistuva kuntapäättäjä kerro päätöksenteon koko totuutta ja jättää kertomatta, että asian käsittely on vielä kesken. Kuntapäätöksenteko ei saa perustua huhuihin, vaan todelliseen tietoon.

Kuntalain tavoitteena on vahvistaa kansalaisten luottamusta kunnallishallintoon. Siksi kuntalaissa (69 §) on yleinen säännös koskien luottamushenkilön toimintaa luottamustehtävässään. Sen mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Meillä nykyisillä ja tulevilla kuntapäättäjillä on vastuu oikean tiedon vastaanottamisesta kuntalaisilta ja välittämisestä kuntalaisille. Päätöksentekomme pohjana ei voi olla musta tuntuu-jutut, vaan sen tulee perustua saatavilla olevaan riittävään ja oikeaan tietoon, joista muodostetaan kokonaisnäkemys.  Toivottavasti tämä muistettaisiin kevään vaalikentillä.

Maija Salo

puheenjohtaja

Maskun kunnanvaltuusto

Kommentit

Jätä kommentti