KESÄKSI TÖIHIN

Julkaistu Turun Seutusanomissa 4.2.2021

Maskun kunta on perinteisesti palkannut nuoria 16–23-vuotiaita kesätöihin kunnan eri toimintoihin. Töitä on tarjottu 30 nuorelle, jotka eivät ole aikaisempina vuosina olleet kunnan kesätöissä. Tällainen toimintatapa on käytössä monessa kunnassa ja on iso tuki nuorille ja heidän perheilleen, kun nuori opettelee oman elämänsä hallintaa.

Viime kesänä Maskun kunnan tarjoamia kesätöitä haki peräti 101 nuorta. Valitettavasti koronasta johtuvien yt-neuvottelujen vuoksi, ei kesätöitä ollutkaan tarjolla sitä määrää kuin oli alun perin kaavailtu. Tämä oli monelle nuorelle suuri pettymys. Kunta tarjosi onneksi kesätyötukea yrityksille, jotka tarjosivat nuorille kesätöitä. Tämän tuen avulla jokunen nuori sai työelämästä kokemuksen, joka olisi muuten jäänyt saamatta.

Ollessani itse nuori, oli helppoa aloittaa kesätyö jo 14-vuotiaana. Tuohon aikaan niitä oli tarjolla, jos vain itse oli aktiivinen. Nykyisin ei pelkkä aktiivisuus riitä kesätöiden hakemisessa. Samaa paikkaa on hakemassa hyvin moni nuori, joka voi olla samaan aikaan myös työtön tai opiskelija. Koronaan sairastumisen riski ja siihen liittyvät rajoitukset, joillakin toimialoilla, on myös verottanut avoinna olevien työpaikkojen määrää. Onko meillä tulevaisuudessa pelkona se, että vain harvalla nuorella opintojen päättymisen jälkeen on työelämästä kokemusta? Toivottavasti näin ei tule käymään.

Toivon, ettei tulevana kesänä kunnassamme jätetä nuoria palkkaamatta. Nuorten ensimmäinen kosketus työelämään on monelle hyvin tärkeä. Kesätöissä nuori oppii työelämän pelisääntöjä, vastuuta oman elämänsä hallinnasta ja tutustuu samalla eri ammatteihin, joista tuleva ammatinvalintapäätös koostuu. Lisäksi työelämään pääseminen ja oman rahan ansaitseminen nostavat nuoren itsetuntoa, jota ei tule yhdenkään kuntapäättäjän väheksyä, kun kunnissa päätetään nuorille jaettavista kesätyöpaikoista.

Maija Salo

puheenjohtaja

Maskun kunnanvaltuusto